Navodila

KRATKO  NAVODILO

za prve korake na portal hamradiocontest.com

Spletni portal » hamradiocontest.com « vodi Rang listo vseh  radioamaterskih tekmovalcev na svetu. Ti so glede na kategorijo tekmovanja razporejeni po državah, regijah in kontinentih svetu.

Uporaba spletnega portala je za vse obiskovalce brezplačna. Registrirani uporabniki pa imajo več pravic in več vsebin. Stroške izdelave in vzdrževanje ter gostovanje vsebine portala se izvaja s pomočjo donatorskih in manjši del s sponzorskimi finančnih sredstev.

 1. Bistvo vsebine portala

Ta portal vodi, sestavlja in oblikuje Rang Listo udeležencev mednarodno uveljavljenih kratkovalovnih radioamaterskih tekmovanj. Uporabljajo se le uradno objavljeni rezultati in drugi podatki.

Upravitelj spletnega portala hamradiocontest.com, ki oblikuje ustrezno Rang Listo, bo  za vse udeležence razvrščanja iz njihovih doseženih tekmovalnih (contest) točk,  izračunal Rang Točke po načinu odnosa razmerja do najboljšega doseženega rezultata kontinentalnega zmagovalca  v posamezni kategoriji glede na moč oddajnika. Upošteval bo le uradne rezultate kontinentalnih tekmovalcev, ki jih organizatorji mednarodnih tekmovanj objavijo  na spletu za območje kontinenta..  

Spletni portal hamradioconteest.com oblikuje eno celotno in vse svetovno RANK LISTO radioamaterskih tekmovalcev na kratkem valu. Prikazuje pa več različnih prikazov in izpisov filtriranih vsebin podatkov za posamezno državo ali regijo, kakor tudi za posamezni kontinent ali ves svet.

Portal je primeren za ugotavljanje in prikazovanje tekmovalnih rezultatov in drugih podatkov vseh udeleženih v tekmovanjih, ki jih izvajajo Contest klubi po vsem svetu, Nacionalna združenja radioamaterjev na ravni držav,  kakor tudi za analize v posebnih  skupinah radioamaterskih tekmovalnih združenj ali ekip.

 • Uporaba spletnega portala

Na portal lahko dostopamo kot naključni internetni  obiskovalci brez posebnih pogojev ali zahtev. Prikazujejo se nam le osnovni podatki. Če  želimo več podatkov kakor le to, pa od nas sistem zahteva, da izpolnimo enostavni obrazec in tako brezplačno postanemo Registrirani uporabnik portala hamradiocontest.com z vsemi  razpoložljivimi tekmovalnimi podatki. Upravitelj portala pa se zavezuje varstvu osebnih podatkov in varstvu človekovih pravic.  

Po vstopu na portal se nam najprej pojavi vodoravna siva pasica, na levi strani z oznakami za Facebook, Twitter in Youtube, na desni strani pa s preklopniki Register,  Login in Logouth.

V drugi vrstici pa je na levi strani lolgotip spletnega portala. S klikom nanj se nam pojavi prva uradna stran portala kjer uporabnikom ponujamo zgoščene podatke o tekmovanjih in o zajetih podatkov v tem portalu. Na desni strani te vrstice pa  se pojavi glavni vodoravni MENU:

Ta MENU se bo v poskusnem času obratovanja še spreminjal in dopolnjeval.

 1. Preklopnik »Info«

Prvi preklopnik, ki se pojavi je »Info« . Tukaj so nam odpre besedilo kjer predstavljamo PRAVILA sistema razvrščanje udeležencev HF radioamaterskih tekmovanj, kakor tudi nekatera navodila. Ker je branje pravil in navodil dolgočasno in težko razumljivo vam svetujemo, da si najprej ogledamo naslednje preklopnike.

 • Preklopnik »Ranklist«

Naslednji preklopnik je »Ranklist« , kjer si lahko ogledamo razvrščanje vseh tekmovalcev sveta. Najprej se nam pokažejo tri vrstice, na katerih si ogledamo še nedokončano Rang Listo tekočega leta. Nedokončana je zato, ker še niso zaključena vsa tekmovanja tekočega leta in ker tudi organizatorji mednarodnih tekmovanj še niso objavili uradnih končnih rezultatov za tekoče leto. Podatki tekoče Rang Liste so  le informativne narave. Tukaj prikazujemo filtrirane podatke razvrščenih tekmovalcev v Rankliste za High Power in Low Power ter za tekmovalcev kategoriji QRP. Poleg teh filtriranih podatkov pa portal prikazuje  podatke še za pretekla tekmovanja od leta 2016 dalje.

Spodaj so preklopniki za posamezni letnik in posamezno tekmovalno kategorijo po moči oddajnikov.

Opomba: Če se še niste registrirali, bo sistem od vas zahteva registracijo. S podatki bomo ravnali skrajno skrbno in v skladu s predpisi GDPR.

Tukaj se nam najprej pojavijo preklopniki za filtriranje podatkov.

Glede na to, da je uradna Ranklista vedno kontinentalna, najprej izberite ustrezni  »continent« . S klikom na FILTER se vam spodaj prikaže Ranklista ustreznega kontinenta.  Če temu dodate še državo ali regijo, ter ponovno kliknete na FILTER bomo dobili Ranklisto za državo ali regijo.

Poleg preklopnika FILTER je še nameščen manjši kvadratek s kljukico ali brez nje, ki nam omogoča, da lahko označimo s kljukico, da nam sistem ponuja vedno isto nastavitev (Continent in DXCC/Region). S tem nam je omogočeno lažje analiziranje podatkov na istih nastavitvah.

Zaradi večjega območja ali večjega števila radioamaterskih tekmovalcev, smo za nekatere večje države ali države z več tekmovalci, izdelali tudi razdelitev po regijah, kot primer: USA, PY, LU, BY, JA, Russ in druge.

Tako kakor je opisano zgoraj, lahko pogledamo podatke za vsak »continent« in za vsako državo (DXCC) na svetu. Pri nekaterih pa tudi Region. Za državo  USA pomeni »Regija«  države znotraj US.

Potem ko se nam odpre tabela Ranklist yyyy

Tabela nam v stolpcih prikazuje Zap.št. naslednji stolpec pa je razvrstitev i sicer »doseženo mesto na kontinentu in doseženo mesto v državi in regiji« , nato neuradni stolpec svetovne razvrstitve tekmovalca, ter nato njegov obarvani pozivni znak ter število RankTočk. V naslednjem stolpcu »ctests« pa prikazujemo število tekmovanj (primer 5 of 17*- 5 najboljših tekmovanj od 17).

Če kliknemo na obarvani pozivni znak, se nam odpre tabela z analizo, kjer lahko vidimo katera tekmovanja so bila uvrščena med 5 najbolj uspešnih tekmovanj.

Če na zadnji stolpec pobarvan zeleno, kliknemo na zeleno barvo ali pa kliknemo čisto na začetku vrstice na mali »+« dobimo prikaz analize, kako je sistem izračunal Rang točke. S tem portal zagotavlja popolno transparentnost sistemskih izračunov podatkov. S ponovnim klikom na zeleno barvo tega tekmovanja, se nam analiza zapre.

Če sedaj na tem pregledu kjer imamo zadnji stolpec zeleno pobarva kliknem na obarvani pozivni znak, nas sistem zapelje med podatke tekmovanja. V tem času ne premikajmo miške. Več podatkov si lahko ogledamo s klikanjem po tabelah vseh letnikov in vseh prikazov. Podatki v stolpcu »#Continent, #Country, #Region« pomenijo – glej spodnji primer..

Primer:  6-NA; 4-K; 1-K-CA« pomeni da je tekmovalec dosegel 6. meso v North America, nato da je bil 4 v USA in da je bil 1 v California

—–  

 1. Preklopnik »5 Year«

Naslednji preklopnik vodoravnega MENUa je  »5 Year« , kar pomeni da enako kakor za letno Rang Listo lahko prikažemo in izpišemo tudi 5 – letno Rang Listo tekmovalcev. Tudi tukaj lahko prikažemo filtrirane podatke za  vsako državo na svetu ali pa samo za vsak continent na svetu. Bistvo tega prikaza pa je evidentiranje  dolgoročnosti tekmovalcev. Kdo so tisti, ki na dolgi rok zasledujejo tekmovanja in postavljajo svoje rezultate na posameznem continentu ali neke države na svetu.

Podatki se zbirajo in vnašajo od leta 2016. Tako imamo že dve 5-letni Rang Listi. Ena je od leta 2016 do 2020 in drug je od leta 2017 do 2021. Nastqaja pe že tretja 5year Ranklista 2018 do 2022. Katera tekmovanja so bila vključena v zbirko podatkov za razvrščanje pa so prikazani na letnem seznamu tekmovanj, ki se nahaja na tem portalu.

—–  

 • Contest results

Tukaj najdemo »interaktiven seznam« po posameznih letih tekmovanja. Seznam vsebuje tudi male ikone, na katerih so povezave za prikaz:

 • Spletna stran organizatorja tekmovanj
 • Spletna stran tekmovalnih pravil za konkretno tekmovanje
 • Spletna stran kam moramo poslati svoj elektronski dnevnik
 • Rezultati tekmovanja
 • Statistika, kjer so vidni stolpci tekmovanj iz katerih smo vnesli vse podatke

S klikom na ime tekmovanja, pa nas sistem zapelje na dosežene rezultate posameznih tekmovanj glede na izbrano leto. Podatke lahko filtriramo po »Continent« nato lahko tudi po »DXCC/Regija«, tudi »Category« , lahko pa tudi po posameznem pozivnem znaku tekmovalca. Za prikaz podatkov po naših nastavitvah moramo vedno aktivirati preklopnik »FILTER« in v nekaj trenutkih nam izračuna vse potrebno glede na to kaj smo nastavili.

——– 

 • Preklopnik  Search  

Proti koncu vodoravnega MENUa pa imamo še preklopnik »Search«. Z dobro kombinacijo nastavitev, lahko izzovemo veliko podatkov, ki nas bodo navduševali.

Tukaj lahko v namensko polje na maski odtipkamo pozivni znak in nam pokaže vse  podatke povezane z le-tim.

——–

Kakor smo že omenili lahko neovirano prehajamo med simboli socialnega omrežja  (F,TW, Is, YT) in spletnega  portala v obe smeri samo s klikom na določeno povezavo. Te povezave lahko zasledimo tudi v zaključni spodnji vrstici na ekranskem zaslonu. 

Posebno pozornost posvetite povezavi YouTube, kjer bomo na skupni povezavi ponujali slikovne zvočne zapise tekmovanj v sistemu PileUp in hitrega spretnega pobiranja v sistemu  S&P.

Pomembno: Spletni portal hamradiocontest.com je še vedno v ustvarjanju novih priložnosti in do posebne objave, še vedno v »ustanavljanju« . Delovanje je poskusno.

Za ta spletni portal trenutno skrbi Upravnik portala, ki je hkrati tudi formalno pravni lastnik portala. Po polni uveljavitvi tega portala bo nadaljnji razvoji in upravljanje prevzela posebna skupina mednarodno priznanih strokovnjakov za radioamaterska tekmovanja, povezana z drugimi svetovnimi odločevalci tega hoby radioamaterskega contest področja.

Opomba: Sistem se bo razvijal in nadgrajeval, zato se bodo tudi vsa navodila vedno razvojno dopolnjevala.

                                                                       Upravitelj portala v ustanavljanju